СПИСАК

ЗАПОСЛЕНИХ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МИХАЈЛО ПУПИН“

 

Ред.

бр.

Име и презиме   радно место
1. Момир Филиповић   директор
2. Maja Јаблановић психолог
3. Нереа Докмановић педагог
4. Светлана Голић секретар
5. Иван Симић шеф рачуноводства
6. Зорица Боровац благајник
7. Јелена Стевановић библиотекар
8. Софка Радојичић наст.српског језика
9. Светлана Николић помоћник директора наст.српског језика
10. Наташа Раилић наст.српског језика
11. Драгана Вукмирица Кузминац наст.српског језика
12. Александра Станић наст.српског језика
13. Александра Јањић наст.српског језика
14. Милена  Костић наст.математике
15. Сања Стевановић наст.математике
16. Дијана Авалић наст. математике
17. Милка Павловић наст. математике
18. Ирена Кнежевић наст.енглеског језика
19. Јелена Јањанин наст.енглеског језика
20. Татјана Стефановић наст.енглеског језика
21. Виолета Миљковић наст.енглеског језика
22. Љубинка Павловић наст. тио
23. Наталија Комарица наст.тио
24. Ранко Рутић наст.тио
25. Александра Прпа наст. тит
26.  Јелена Илић Макрагић наст.информатике
27. Милош Филиповић наст.ликовне културе
28 Небојша Петровић наст.црт. сликања и вајања
29. Ивана Зејак наст.немачког језика
30. Лара Диховични наст.немачког језика
31. Јована Петровић наст. физичког васпитања
32. Раденко Мосуровић наст. физичког васпитања
33. Дарко Чејовић наст.физичког васпитања
34. Ана Милинковић наст.биологије и хемије
35. Нада Вујин Недељковић наст.биологије,
36. Весна Вркљан наст.биологије
37. Мирјана Бањац наст.физике
38. Урош Петровић наст.историје
39. Иван Дрљача наст.историје
40. Вања Хршак наст.музичке културе
41. Раденко Тртица наст.географије
42. Олгица Станојевић наст.географије
43. Милан Илић вероучитељ
44. Дијана Обрадовић наст.разредне наставе
45. Бранка Рољ наст.разредне наставе
46. Наталија Јоксимовић наст.разредне наставе
47. Горан Радивојевић нас.разредне наставе
48. Јелена Поповић наст.разредне наставе
49. Јована Стојнић наст.разредне наставе
50 Зорица Терзић наст. разредне наставе
51. Власта Петровић наст.разредне наставе
52 Наташа Лукић наст.разредне наставе
53. Надица Милошевић наст.разредне наставе
54. Весна Марковић наст.разредне наставе
55. Јована Крнета наст.разредне наставе
56 Марија Јовановић наст..разредне наставе
57. Милица Васиљевић наст.разредне наставе
58 Рада Ружић наст.разредне наставе
59. Сандра Стојковић наст. разредне наставе
60. Мирјана Милошевић наст.разредне наставе
61. Татјана Стојсављевић наст.разредне наставе
62. Ивана Добричинац наст. разредне наставе
63. Биљана Ризнић наст.разредне наставе
64. Милена Арсић наст.разредне наставе
65. Верица Остојић наст.разредне наставе
66. Милена Јекић наст.разредне наставе
67. Горица Његовановић наст.разредне наставе
68. Марина Лугоња наст. разредне наставе
69. Зора Глушац сервирка
70. Љиљана Алексић спремачица
71. Анђелко Мифтаревић домар
72. Миодраг Милошевић домар
73. Душанка Раниловић спремачица
74. Весна Петровић спремачица
75. Марија Ристић спремачица
76. Светлана Максимовић спремачица
77. Душица Николић спремачица
78. Мирјана Лукановић спремачица
79. Нада Тороман спремачица
80. Верослава Мијатовић спремачица
81. Гордана Цветић спремачица
82. Сања Милојевић спремачица
83. Даница Марић спремачица
84. Ружа Шкобић спремачица