Пројекат Matmot

МatМот је међународни пројекат чији је циљ да истражи развој мотивације за учење
математике на основно-школским узрастима као и факторе који утичу на развој те мотивације.
У овом пројекту се испитује математичка мотивација ученика од трећег до
петог разреда. Поред Србије, у пројекту учествује још пет европских земаља – Шведска,
Финска, Естонија, Норвешка и Португал.
У периоду март – мај 2022. године, спроводила се прва главна студија у којој је учествовало 50 школа. У истраживање 2022. године били су укључени ученице и ученици по једног одељења 3. и 4.разреда, њихови родитељи као и учитељи и учитељице и наставници и наставнице
математике. Истраживање је организовано као лонгитудинална студија, па се понавља у
истом периоду за годину дана, са истим испитаницима (исти ученице/ци која ће 2023. године
бити 4. и 5. разред, њихови родитељи и наставнице/ци).
Резултате очекујемо током 2023.године.

Пројекат „Унапређивање система дигитализације у образовању” у Србији

Наша школа је почетком децембра учествовала у истраживању у оквиру пројекта ,,Унапређивање система дигитализације у образовању” у Србији, који спроводи Завод за унапређивање образовања и васпитања и УНИЦЕФ у сарадњи са Министарством просвете.
У оквиру овог истраживања добили смо ширу слику о проблемима и примерима добре праксе у протекле две године онлајн наставе у Србији.
Надамо се да смо поставили добре почетне тачке у даљем унапређивању дигиталних компетенција запослених и установе.

Школе за 21. век
У оквиру пројекта „Школе за 21.век“, у сарадњи са British Council, фондација „Петља“ је у новембру 2022. организовала обуку наставника разредне наставе за примену микробит уређаја за предмет Дигитални свет. Обука је тематски била фокусирана на наставну тему Алгоритамски начин размишљања, коју су наши учитељи јако брзо савладали и успешно применили у пракси.

,

Здравствена кампања „Заједно против рака грлића материце – ХПВ НЕ”

Dopis HPV vakcina_Batut

ПРОГРАМ ПРИЈЕМА
16:45 – 17:00 Груписање одељења на основу спискова који ће бити изложени на штандовима у дворишту.

Пријава код учитеља.

17:00 – 17:10 Обраћање директора школе.

17:10 – 17:30 Приредба за наше најмлађе ђаке.

Одлазак првака са учитељима у учионице.

Остављање отиска прста на „дрвету генерације“.

Састанак родитеља са директором, педагогом и психологом у свечаној сали.

Тематски дан школе

Током прве недеље јуна, у нашој школи је одржан тематски дан посвећен реци Дунав. Низом активности у оквиру свих предмета, ученици су врло темељно приступили обради теме, што је изнедрило мноштво ликовних, литерарних, музичких и ИКТ радова.
Са жељом да и у наредној школској години радимо на сличним пројектима и обрадимо много нових тема, позивамо Вас да посетите изложбу посвећену Дунаву у холу наше школе.

Измене и допуне Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање | Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Измене и допуне Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање | Министарство просвете, науке и технолошког развоја  можете погледати на следећем линку :

https://www.mpn.gov.rs/izmene-i-dopune-pravilnika-o-protokolu-postupanja-u-ustanovi-u-odgovoru-na-nasilje-zlostavljanje-i-zanemarivanje/

обавештење о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

којим наручилац обавештава да је уговор за набавку услуга достављања припремљених оброка у школу за исхрану ученика закључио са  добављачем LIDO CATERING ДОО (заводни број Уговора код добављача  954 од 07.10.2019.г.)

Линк: обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  У предметној набавци услуге достављања припремљених оброка у школе (услуге кетеринга) за исхрану ученика у боравку.

Линк: Одлука о додели уговора