Јавне набавке

Услуга допремања припремљених оброка у школуконкурсна документација

позив за прикупљање понуда

обавештење о закљученом уговоруНабавка електричне енергијеконкурсна документација

позив за прикупљање понуда