О настави техничког образовања

{gallery}Tehnicko/radovi{/gallery}На часовима техничког и информатичког образовања наши ученици упознају свет технике и информатике, што им омогућује лакше сналажење у данaшњем животном окружењу – упознају специфичности техничког цртања и савладавају прецизност у раду и комуницирање на језику технике тј. постају технички писмени. Развијају психо-моторне способности и способност практичног стварања. Реализују сопствене идеје према сопственом плану рада и афирмишу креативност.

Многе наставне јединице реализујемо помоћу презентација. Сви динамички процеси приказани су анимацијом ,а не само статичком фотографијом или шемом . Све то помаже лакшем разумевању код ученика.

У оквиру наставе техничког и информатичког образовања раде 4 секције : грађевинска, машинска, саобраћајна и фото-секција. На часовима техничког и информатичког образовања наши ученици показују велику креативност за практичан рад. Направили су много тога интересантног. На грађевинској секцији наши уценици су између осталог направили и врхунске радове грађевинских објеката{gallery}Tehnicko/gradjevinska{/gallery}

На машинској секцији ученици су направили : {gallery}Tehnicko/Masinska{/gallery}

Саобраћајна секција скупља велики број ученика који проширују своја знања из саобраћаја и савладавају вештину вожње бицикла на полигону.

Чланови фото-секције прате догађаје у школи (приредбе, школска такмичења, прославе,књижевне сусрете…. ) и фотографишу у природи.

Предметни наставници:

Ранко Рутић

Момир Филиповић

Љубинка Павловић

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *