Списак уџбеника за шк. 2016/17.

Овде је списак свих уџбеника за наредну школску годину… од првог до осмог разреда.

Наведени су аутори, издавачи и цена.

 

 

A   КЛЕТ                СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ ЗА ПРВИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

АУТОРИ

НАЗИВ

ИЗДАВАЧ

ЦЕНА

СРПСКИ ЈЕЗИК

З. Гаврић, М. Ковачевић

Маша и Раша ,, Игра словима,, Буквар

Маша и Раша ,,Игра речи,, Читанка

 

Клет

690

690

690

740

 

690

590

 

690

МАТЕМАТИКА

Б. Поповић, Н. Вуловић, П. Анокић, М. Кандић

Маша и Раша, Математика 1, уџбеник

Маша и Раша, Математика 1, радна свеска 1. и 2. део

 

 

Клет

СВЕТ ОКО НАС

И. ГолубовићИлић, А. Јаковљевић, О. ЦекићЈовановић

Маша и Раша-Свет око нас 1,  уџбеник

Маша и Раша-Свет око нас 1,радна свеска

 

 

Клет

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Грујић, Соколовић

Маша и Раша Музичка култура 1,уџбеник + ЦД

Клет

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

  1. Maidment, L. Roberts

Happy House 1,  уџбеник и

 радна свеска

English Book

792

528

ЛЕПО ПИСАЊЕ

М. Вићентијевић

Уџбеник

Атос

450, 00

 

Укупна цена: 6550,00 динара

 

 

 

AКЛЕТСПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

АУТОРИ

НАЗИВ

ИЗДАВАЧ

ЦЕНА  –    комада

СРПСКИ ЈЕЗИК

Жежељ Ралић

Маша и Раша Царство речи, Читанка

Маша и Раша Слово до слова, латиница

Маша и Раша О језику 2

 

КЛЕТ

690

450

520

690

740

690

590

670

МАТЕМАТИКА

Поповић,Вуловић, Анокић,Кандић

Маша и Раша Математика 2, уџбеник

Маша и Раша Математика 2, радна свеска

КЛЕТ

СВЕТ ОКО НАС

Животић

Маша и Раша Свет око нас 2, уџбеник

Маша и Раша Свет око нас 2, радна свеска

КЛЕТ

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Д.Михајловић Бокан, М.Ињац

 

 Музичка култура 2, уџбеник

Нови Логос

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

  1. Maidment, L. Roberts

Happy House 2,  уџбеник и

раднасвеска

English Book

792

528

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Марковић, Вујић

Растимо, радна свеска за грађанско в. 2

     ЕДУКА

480

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

Миловановић Јухас

Моја кућица, моја слободица,  уџбеник

    ЕДУКА

 480

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

Брдар

Чувари природе 2

Креативни центар

450

ОД ИГРАЧКЕ…

Маринчић, Васић

Од играчке до рачунара, уџбеник за 2. р.

Завод

524,7

 

Укупна цена без изборних предмета: 6 360,00 динара

 

A    КЛЕТ               СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

АУТОРИ

НАЗИВ

ИЗДАВАЧ

ЦЕНА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Жежељ Ралић

Маша и Раша Река речи, Читанка

Маша и Раша О језику 3

КЛЕТ

690

520

690

740

690

590

       690

МАТЕМАТИКА

Поповић,Вуловић, Анокић, Кандић

Маша и Раша Математика 3, уџбеник

Маша и Раша Математика 3, радна свеска

КЛЕТ

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Жежељ Ралић

Маша и РашаПрирода и друштво 3, уџбеник

Маша и РашаПрирода и друштво 3, радна с

КЛЕТ

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Грујић, Игњачевић

Маша и Раша Музичка култура 3, уџбеник

КЛЕТ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

  1. Maidment, L. Roberts

Happy Street1,  уџбеник и

 раднасвеска

English Book

792

528

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Савић,Жица,

Димитријевић,

Грађанско васпитање-сазнање о себи и другима

Креативни центар

650

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

Миловановић

Сваки занат је златан, уџбеник

ЕДУКА

480

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

Брдар

Чувари природе 3

Креативни центар

450

ОД ИГРАЧКЕ…

Маринчић, Васић

Од играчке до рачунара, уџбеник за 3. р.

Завод

596,2

 

Укупна цена без изборних предмета: 5 930,00 динара

 

A    КЛЕТ

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

АУТОРИ

НАЗИВ

ИЗДАВАЧ

ЦЕНА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Жежељ Ралић

Маша и Раша Речи чаробнице, Читанка

Маша и Раша О језику 4

КЛЕТ

690

520

690

740

 

690

590

       690

290

МАТЕМАТИКА

Поповић,Вуловић, Јовановић, Николић

Маша и Раша Математика 4, уџбеник

Маша и Раша Математика 4, радна свеска

КЛЕТ

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Ковачевић, Бечановић

Маша и РашаПрирода и друштво 4, уџбеник

Маша и РашаПрирода и друштво 4, радна с

КЛЕТ

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Илић

Чаробни свет музике, уџбеник

Чаробни свет музике, радна нотна свеска

КЛЕТ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

  1. Maidment, L. Roberts

Happy Street2,  уџбеник и

 Радна свеска

Oxford

792

528

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Живковић,

Димитријевић

Грађанско васпитање-сазнање о себи и другима

Креативни центар

650

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

Миловановић

Народна традиција, уџбеник

ЕДУКА

480

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

Брдар

Чувари природе 4

Креативни центар

450

ОД ИГРАЧКЕ…

Маринчић, Васић

Од играчке до рачунара, уџбеник за 4. р.

Завод

596,2

 

Цена без изборних предмета: 6 220,00 динара

A       СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

АУТОРИ

НАЗИВ

ИЗДАВАЧ

ЦЕНА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Мр Н. Станковић – Шошо, Б. Сувајџић

Ј. Срдић

Мр Н. Станкови – Шошо, Б. Сувајџић, Ј. Срдић

Читанка „Уметност речи“ ЦД

 

Граматика „Дар речи“

Радна свеска

 

Нови Логос

 

Нови Логос

Нови Логос

840,00

 

620,00

530, 00

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

  1. Hutchinson

Уџбеник и радна свеска Project 2 (треће издање)

English Book

825,00

561,00

МАТЕМАТИКА

Н. Икодиновић, С. Димитријевић, Б. Поповић, С. Милојевић, Н. Вуловић

Математика за 5. Разред

 

Збирка задатака за 5. разред

Клет

 

Клет

790,00

 

620,00

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Мр А. Паладин,мр  Д. Михајловић-Бокан

Музичка култура за 5. разред

Нови Логос

710,00

ЛИКОВНА КУЛТУРА

З. Милинковић, Љ. Теодоровић

Ликовна култура за 5. разред

ЗУНС

592,90

ИСТОРИЈА

А. Тодосијевић

А. Тодосијевић

Историја за 5. Разред

Радна свеска са историјском читанком

Едука

Едука

790,00

590,00

ГЕОГРАФИЈА

Р. Ситарица, М. Тадић

Р. Ситарица, М. Тадић

Географија за 5 разред

Радна свеска за 5. разред

ЗУНС

ЗУНС

759,00

592,90

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Ж. Васић,

 др Д. Каруовић

Техничко и информатичко образовање 5

Радна свеска

Нови Логос

 

Нови Логос

790,00

 

540,00

БИОЛОГИЈА

Т. Прибићевић, Т. Миљановић, В. Миливојевић

Биологија за 5. разред

Герундијум

792,00

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

И. Врачарић, А. Бабић, Ц. Шмит, И. Фајфер Чагоровић

Hurra, wir lernen Deutsch 1

Уџбеник и радна свеска

ЗУНС

770,00

592,90

ЦЕНА: 12 305,7 динара

 

А     СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД

 

ПРЕДМЕТ

АУТОРИ

НАЗИВ

ИЗДАВАЧ

ЦЕНА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Мр Н. Станковић – Шошо, Б. Сувајџић

Ј. Срдић

Мр Н. Станкови – Шошо, Б. Сувајџић, Ј. Срдић

Читанка „Уметност речи“ + ЦД

 

Граматика „Дар речи“

Радна свеска

 

Нови Логос

 

Нови Логос

Нови Логос

840,00

 

620,00

530, 00

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

  1. Hutchinson

Уџбеник и радна свеска ,,Project 3,, (треће издање)

Еnglish Book

825,00

561,00

МАТЕМАТИКА

Н. Икодиновић, С. Димитријевић

Б.Поповић,М.Станић,С.Милојевић

 

Математика за 6. Разред

Збирка задатака за 6. разред

Клет

Клет

790,00

620,00

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Мр А. Паладин,мр  Д. Михајловић-Бокан

Музичка култура за 6. разред

Нови Логос

710,00

ЛИКОВНА КУЛТУРА

З. Милинковић, Љ. Теодоровић

Ликовна култура за 6. разред

ЗУНС

592.90

ИСТОРИЈА

Р. Михаљчић

М. Шуица, С. Кнежевић

Историја за 6. Разред

Радна свеска са историјском читанком

ЗУНС

ЗУНС

770,00

597,30

ГЕОГРАФИЈА

Р. Ситарица, М. Тадић

Р. Ситарица, М. Тадић

Географија за 6 разред

Радна свеска за 6. разред

ЗУНС

ЗУНС

759,00

592,90

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Ж. Васић,

 др Д. Каруовић

Техничко и информатичко образовање 6

Радна свеска 6

Нови Логос

Нови Логос

790,00

540,00

БИОЛОГИЈА

Т. Лазаревић, Т. Миљановић, В. Миливојевић

Биологија за 6. разред

Герундијум

792,00

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

И. Врачарић, А. Бабић, Ц. Шмит, И. Фајфер Чагоровић

Hurra, wir lernen Deutsch 2

Уџбеник и радна свеска

ЗУНС

770,00

592,90

ФИЗИКА

А. Кандић, Г. Попарић

Н. Чалуковић

Уџбеник

Збирка задатака

Логос

Круг

910,00

520,00

ЦЕНА: 13 723,00 динара

А    СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД

 

ПРЕДМЕТ

АУТОРИ

НАЗИВ

ИЗДАВАЧ

ЦЕНА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Мр Н. Станковић – Шошо, Б. Сувајџић

Ј. Срдић

Мр Н. Станкови – Шошо, Б. Сувајџић, Ј. Срдић

Читанка „ Уметност речи“+ ЦД

 

Граматика „Дар речи“

Радна свеска

 

Нови Логос

 

Нови Логос

Нови Логос

840,00

 

620,00

530, 00

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

  1. Hutchinson

Уџбеник и радна свеска „Project 4“ (треће издање)

English Book

825,00

561,00

МАТЕМАТИКА

Н. Икодиновић, С. Димитријевић

С. Милојевић, Н. Вуловић

Математика за 7. Разред

Збирка задатака за 7. разред

Клет

Клет

790,00

620,00

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Мр А. Паладин,мр  Д. Михајловић-Бокан

Музичка култура за 7. разред

Нови Логос

710,00

ЛИКОВНА КУЛТУРА

З. Милинковић, Љ. Теодоровић

Ликовна култура за 7. разред

ЗУНС

639,10

ИСТОРИЈА

А.Петровић,В.Лучић

П.Петровић

Историја  7

Историја 7,радна свеска

Бигз

Бигз

850,00

590,00

ГЕОГРАФИЈА

 М. Тадић

М. Тадић

Географија за 7 разред

Радна свеска за 7. разред

ЗУНС

ЗУНС

759,00

592,90

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

И. Ђисалов,

 др Д. Каруовић

Техничко и информатичко образовање 7

Радна свеска 7

Нови Логос

Нови Логос

790,00

540,00

БИОЛОГИЈА

М. Топић, Т. Миљановић, Т. Лазаревић

Биологија за 7. разред

Герундијум

792,00

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

И. Врачарић, А. Бабић, Ц. Шмит, И. Фајфер Чагоровић

Hurra, wir lernen Deutsch 3

Уџбеник и радна свеска

ЗУНС

793,10

591,80

ФИЗИКА

А. Балаж, Д. Латас

Н. Чалуковић

Уџбеник са збирком задатака 7

Збирка задатака 7

Нови Логос

Круг

910,00

520,00

ХЕМИЈА

Ј. Адамов, Н. Макивић, С. Олић

Ј. Адамов, Н. Макивић, С. Олић

Хемија за 7. Разред

Лабораторијске вежбе са задацима 7

Герундијум

Герундијум

748,00

550,00

ЦЕНА: 15.161,90 динара

А   СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ ЗА ОСМИ РАЗРЕД

 

ПРЕДМЕТ

АУТОРИ

НАЗИВ

ИЗДАВАЧ

ЦЕНА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Мр Н. Станковић – Шошо, Б. Сувајџић

Ј. Срдић

Мр Н. Станкови – Шошо, Б. Сувајџић, Ј. Срдић

Читанка „Уметност речи“+ ЦД

 

Граматика „Дар речи“

Радна свеска

 

Нови Логос

 

Нови Логос

Нови Логос

840,00

 

620,00

530, 00

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

  1. Hutchinson

Уџбеник и радна свеска Project 5 (треће издање)

English Book

825,00

561,00

МАТЕМАТИКА

Н. Икодиновић, С. Димитријевић

С. Милојевић, Н. Вуловић

Математика за 8. Разред

Збирка задатака за 8. разред

Клет

Клет

790,00

620,00

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Мр А. Паладин,мр  Д. Михајловић-Бокан

Музичка култура за 8. разред

Нови Логос

710,00

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Глигоријевић

Ликовна култура за 8. разред

Бигз

700,00

ИСТОРИЈА

З. Павловић, Ј. Боснић

З. Павловић, Ј. Боснић

 

Мозаик прошлости 8

Радна свеска са историјском читанком

Бигз

Бигз

850,00

590,00

ГЕОГРАФИЈА

 С. Стаменковић, Д. Гатарић

С. Стаменковић, Д. Гатарић

Географија за 8. разред

Радна свеска за 8. разред

ЗУНС

ЗУНС

759,00

734,80

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Б. Дакић,

 др Д. Каруовић

Техничко и информатичко образовање 8

Радна свеска 8

Нови Логос

Нови Логос

790,00

540,00

БИОЛОГИЈА

В. Матановић, М. Станковић

Биологија за 8. разред

Герундијум

748,00

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

И. Врачарић, А. Бабић, Ц. Шмит, И. Фајфер Чагоровић

Hurra, wir lernen Deutsch 4

Уџбеник и радна свеска

ЗУНС

843,70

591,80

ФИЗИКА

Д.Поповић, М. Богдановић

Уџбеник са збирком задатака 8

Збирка задатака 8

Нови Логос

Круг

940,00

520,00

ХЕМИЈА

Ј. Адамов, Р. Ђурђевић

Ј.Адамов, С.Каламковић

Хемија за 8. Разред

Лабораторијске вежбе са задацима 8

Герундијум

Герундијум

770,00

495,00

ЦЕНА: 15 368,30 динара

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *