Едисон

Генијалност је 1% надахнућа i 99% зноја.

Thomas A. Edison

Анатол Франс

Образовање се не састојиод тога колико сте запамтилиили колико знате. Састоји сеод тога да разликујетеколико знате, а колико не.

Anatole France

Ајнштајн

Никаква открића, никакав напредак,никаква наука, већ одавноне воде рачуна о томеда ли негде постојиједно несретно дете…

Albert Einstein

Мајка Тереза

Више је глади у светуза љубављу,него за хлебом.

Мајка Тереза

Асимов

Не бојим се рачунара,већ да ће их фалити.

Isaac Asimov

Stephen Hawking

Врло је важно не одустати.Тек тако можете нешто и учинити.

Stephen Hawking

Rosalyn Sussman Yalow

Узбуђење учења раздвајамладост од старости.Све док учиш – ниси стар.

Rosalyn Sussman Yalow

Сенека

Не учимо за школу,учимо за живот.

Сенека

Benjamin Franklin

Не планирати значипланирати неуспех.

Benjamin Franklin

Albert Einstein

Ум је попут падобрана -функционише једино ако је отворен.

Albert Einstein