Здраво, поучно, незаборавно!

{gallery}rekreativna{/gallery}Сваке школске године за ученике млађих разреда организује се седмодневни боравак у природи. Овај облик рада значајан је за свако дете, јер се осамостаљује, али и учи припадност колективу, развија тимски дух и другарски однос према својим вршњацима.

О дестинацији, цени и агенцији одлучује Савет родитеља сваког одељења уз консултацију учитеља о његовим искуствима.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *