Упис првака

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА

ЗА УПИС ДЕТЕТА У ОСНОВНУ ШКОЛУ У ШКОЛСКОЈ  2019/2020. ГОДИНИ

  

КЛАСИЧНА НАСТАВА

  1. Извод из матичне књиге рођених,
  2. Уверење о похађању предшколског програма,
  3. Доказ о лекарском прегледу детета,
  4. Доказ о пребивалишту родитеља.

   ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА

  1. Извод из матичне књиге рођених,
  2. Уверење о похађању предшколског програма,
  3. Доказ о лекарском прегледу детета,
  4. Доказ о пребивалишту родитеља,
  5. Доказ о запослењу оба родитеља (М4 образац из  ПИО).

 Изузетак представљају ученици из осетљивих друштвених група који имају могућност да се упишу без доказа о пребивалишту родитеља и потребне документације, а са достављеним доказом о здравственом прегледу детета.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *