Мислиша

Наша школа ће ове школске године учествовати на математичком такмичењу „Мислиша” које се одржава у марту 2011. године. Такмичење организује Клуб младих математичара „Архимедес” уз сагласност Министарства просвете, а у сарадњи са наставницима основних и средњих школа. Одржава се у Србији већ неколико година по узору на познато међународно такмичење „Кенгур без граница” у циљу развијања логичко-комбинаторних способности ученика и подстицања интересовања за математику.

Као и сваке године, почетком другог полугодишта биће организована школска такмичења по предметима, а распоред општинских, градских и републичких такмичења ће објавити  „Просветни преглед”.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *