Пројекат „Унапређивање система дигитализације у образовању” у Србији

Наша школа је почетком децембра учествовала у истраживању у оквиру пројекта ,,Унапређивање система дигитализације у образовању” у Србији, који спроводи Завод за унапређивање образовања и васпитања и УНИЦЕФ у сарадњи са Министарством просвете.
У оквиру овог истраживања добили смо ширу слику о проблемима и примерима добре праксе у протекле две године онлајн наставе у Србији.
Надамо се да смо поставили добре почетне тачке у даљем унапређивању дигиталних компетенција запослених и установе.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *