Пројекат Matmot

МatМот је међународни пројекат чији је циљ да истражи развој мотивације за учење
математике на основно-школским узрастима као и факторе који утичу на развој те мотивације.
У овом пројекту се испитује математичка мотивација ученика од трећег до
петог разреда. Поред Србије, у пројекту учествује још пет европских земаља – Шведска,
Финска, Естонија, Норвешка и Португал.
У периоду март – мај 2022. године, спроводила се прва главна студија у којој је учествовало 50 школа. У истраживање 2022. године били су укључени ученице и ученици по једног одељења 3. и 4.разреда, њихови родитељи као и учитељи и учитељице и наставници и наставнице
математике. Истраживање је организовано као лонгитудинална студија, па се понавља у
истом периоду за годину дана, са истим испитаницима (исти ученице/ци која ће 2023. године
бити 4. и 5. разред, њихови родитељи и наставнице/ци).
Резултате очекујемо током 2023.године.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *