Изабери секцију!

У нашој школи организован је рад многих секција. Оне су добровољног карактера, односно свако дете може да се определи коју секцију жели да похађа, а у складу са својим склоностима и способностима.

У млађим разредима организован је рад следећих секција:

– ликовна секција

– рецитаторска секција

– креативна радионица

– додатна настава математике

– глума

– хорић

У старијим разредима деца могу да похађају додатне часове у оквиру следећих секција:

– еколошка секција

– новинарска секција

– фото секција

– додатна настава биологије

– додатна настава хемије

– додатна настава математике

– географска секција

Све ове активности омогућавају ученицима да се развијају у домену који их највише интересује, а самим тим и помогне им да лакше и лепше открију чиме би се у будућности желели бавити.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *