Добродошли прваци!

Овде можете сазнати све о упису деце у први разред основне школе за следећу школску годину.

УЗРАСТ

Сва деца која су рођена до 28. фебруара 2008. године морају се уписати у први разред. Деца која су рођена од 1.марта до 31.августа 2008. године могу доћи на тестирање, али нису обавезни.

Могу се уписати и старија деца, ако из неког разлога нису уписана претходних година.

ЧЕМУ СЛУЖИ ТЕСТИРАЊЕ

– да се уједначе одељења првог разреда

– да се добије општа слика о нивоу психофизичког развоја све деце која полазе у школу, односно да се одреди степен припремљености за школу

– да се открију деца која могу имати потешкоће у учењу и прилагођавању на школску средину и да се о томе обавесте родитељи и будући учитељи, како би могли да им посвете посебну пажњу и примене одговарајуће методе рада.

ШТА ВАМ ЈЕ ПОТРЕБНО ЗА УПИС

– потврда лекара из Дома здравља

– извод из матичне књиге рођених за дете

– потврда о завршеном предшколском програму

– пријава стана

За сва додатна објашњења можете се обратити секретару школе путем телефона или личном посетом школи.

 

Са ранијих пријема првака:

2009.

2010.

 

Упис првака 2011. године

Упис првака 2012. године

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *