обавештење о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

којим наручилац обавештава да је уговор за набавку услуга достављања припремљених оброка у школу за исхрану ученика закључио са  добављачем LIDO CATERING ДОО (заводни број Уговора код добављача  954 од 07.10.2019.г.)

Линк: обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  У предметној набавци услуге достављања припремљених оброка у школе (услуге кетеринга) за исхрану ученика у боравку.

Линк: Одлука о додели уговора

Прваци 2019/20

Добродошли прваци!

Одлука о додели уговора

Одлука наручиоца о додели уговора је донета након спроведеног поступка јавне набавке за достављање понуда за набавку услуга организовања извођења екскурзија, излета и наставе у природи коју наручилац спроводи у отвореном поступку по партијама.

На линк: Odluka o dodeli ugovora

Одлука о измени Одлуке о додели уговора за партију бр.5

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење и отварање понуда

Na osnovu člana 63.Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS ,br.124/12, 15/15,68/15)

OSNOVNA ŠKOLA „MIHAJLO PUPIN”

Emilije Jakšić br.31 a, Zemun

 

objavljuje

 

OBAVEŠTENJE

o produženju roka za podnošenje i otvaranje  ponuda

 

 

u  Pozivu za podnošenje ponuda i konkursnoj dokumentaciji u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga organizacije ekskurzija, izleta i nastave u prirodi objavljeni rok za podnošenje ponuda i rok za otvaranje istih se produžava.

Rok za podnošenje ponuda : Ponuđači su obavezni da ponude dostave poštom ili lično zaključno sa 21.08.2019. godine do 12,00 časova.

Postupak javnog otvaranja ponuda obaviće se dana 21.08.2019.godine  po isteku roka za predaju ponuda sa početkom u 16,30 časova u prostorijama naručioca.

 

                        KOMISIJA NARUČIOCA U PREDMETNOJ JAVNOJ NABAVC

Oдговор на постављено питање заинтересованог лица у складу са чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА, ИЗЛЕТА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ПО ПАРТИЈАМА

 

Предмет : одговор на постављено питање заинтересованог лица у складу са чл.63.став 3. Закона о јавним набавкама

 

У предметном поступку јавне набавке заинтересовано лице је поставило следеће питање:

Да ли је потербно да у документацији доставимо потврде предрезервације за пролазне ручкове?

 

Одговор наручиоца на наведено питање гласи:

 

Понуђачи су дужни да доставе потврде предрезервације за пролазне ручкове.

 

У предметном поступку јавне набавке заинтересовано лице је поставило следеће питање:

Да ли решење и извод из АПР-а замењују обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке и то услов по ставу II 1.2. и II 1.3.?

 

У складу са чл.78 ст. 5. ЗЈН , лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова.

 

Наручилац врши измену конкурсне документације у делу техничких спецификација тако што уместо:

 

 

Број близанаца по одељењима:

 

 1. разред- 0 близанаца,
 2. разред- 1 пар близанаца,
 3. разред- 1 пар близанаца,
 4. разред- 0 близанаца,
 5. разред – 2 пара близанаца,
 6. разред- 0 близанаца,
 7. разред- 3 пара близанаца,
 8. разред – 2 пара близанаца.

 

Ученици чији су родитељи запослени школе:

 

 1. разред – 1 ученик,
 2. разред – 1 ученик,
 3. разред – 1 ученик,
 4. разред – 1 ученик,
 5. разред – 1 пар близанаца,
 6. разред – 1 пар близанаца.

 

Иста сада гласи:

Број близанаца по одељењима:

 

 1. разред- 0 близанаца,
 2. разред- 1 пар близанаца,
 3. разред- 1 пар близанаца,
 4. разред- 1 близанаца,
 5. разред – 2 пара близанаца,
 6. разред- 0 близанаца,
 7. разред- 4 пара близанаца,
 8. разред – 2 пара близанаца.

 

Ученици чији су родитељи запослени школе:

 

 1. разред – 1 ученик,
 2. разред – 1 ученик,
 3. разред – 1 ученик,
 4. разред – 1 ученик,
 5. разред – 1 + 1 пар близанаца,
 6. разред – 1 пар близанаца.

 

У конкурсној документацији и позиву за подношење понуда продужава се рок за предају понуда тако да уместо рока за предају и отварање понуда заказаних за дан 20.08.2019.г., исти се мењају тако да сада гласе:

Рок за предају понуда : 21.08.2019.г. до 12,00

Рок за отварање понуда : 21.08.2019.г. у 16,30

 

                                                           Комисија наручиоца у предметној јавној набавци

 

Обавештење за родитеље

Родитељски састанци:

 

Родитељски састанци за ученике од I до IV разреда одржаће се у четвртак 27.06.2019. године у 17h.

 

Родитељски састанци за ученике од V до VIII разреда одржаће се у четвртак 27.06.2019. године у 18h.

Директор школе

Момир Филиповић

Одложен тест математика

 HITNO VAZNO Odlozeno polaganje testa iz matematike na zavrsnom ispitu

Školska uprava Beograd 08:20 (пре 1 сата)

ОСНОВНА ШКОЛА
– директору 
ПРЕДМЕТ: Полагање теста из математике у оквиру завршног испита одложено за четвртак, 20. јун 2019. године

 

Полагање завршног испита из математике које је било заказано за данас у 9 часова одложено је за четвртак, 20. јун 2019. године. Ученици ће тест полагати од 9 до 11 часова. Потребно је да о томе обавестите ученике и њихове родитеље.
Термин одржавања комбинованог теста неће се мењати и испит ће бити одржан у складу са Календаром активности за спровођење завршног испита за школску 2018/2019. годину, односно у среду, 19. јуна 2019. године.

Све остале активности у вези са уписом ученика у средње школе настављају се по утврђеном Календару.

Додатне информације у вези са овим обавештењем основне школе ће добијати посредством школских управа.

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

Свечано отварање Спортских игара младих

Свечано отварање Спортских игара младих

 

28. марта 2019. у београдском хотелу „Метропол“ свечано су отворене Спортске игре младих.

У друштву председника државе, важних светских званичника (између осталих и Јоханеса Хана, комесара за Европску политику и преговоре о проширењу), као и у друштву значајних црквених веродостојника, нашао се и најбољи спорстиста Спортских игара младих Србије, наш шахиста, Алекса Алимпић, ученик 72 одељења наше школе.

Заједно са председником Србије Александром Вучићем упалио је пламен пријатељства који симболише пријатељство младих из свих држава региона.

Наш Алекса се нашао у друштву спортских личности, као што је Предраг Мијатовић, а колико је ова његова титула значајна, говори и чињеница да Спортске игре младих подржавају најважнији фудбалери света, као што су Немања Матић, Лука Модрић, Един Џеко, али и Дејвид Бекам, Мурињо.

Галерија: Спортске игре младих

Честитамо, Алекса, од срца!!!

Књижевни сусрет

Књижевни сусрет

 

Двадесет шестог дана месеца марта 2019. године, у библиотеци ОШ „Михајло Пупин“, одржан је час посвећен писцу Златку Васићу, добитнику награде Доситејево перо 2018 за књигу Чудесно путовање.

Ученици IV-1 представили су приказ књиге.

У књизи су описане авантуре Путића као прича о важним и чудесним догађајима живота. Ево шта нам писац поручује:

„Сва чудеса дивног света               Горска чавка, морска чавка

  кроз тарабу стару вире                и трапава, смешна рода,

  да доживиш авантуру,                 две камиле усред песка,

  мораш пратити лептире.             лопов-стабло које хода.

 

  Кроз капију према мору,             Да би стиго, мораш поћи,

  преко поља и кроз шуму,            као што наш Путић гази,

  пријатеље нове стичеш               преко гора, све до мора,

  док хиташ у авантуру.                 хитајући Шумској Стази.

 

  Ту је Алас, ту Мост стари,           Јер љубав је авантура

  Страшило и врана Тетка,            којој тежи срце свако.

  Мраз, зечеви и рудари,               Зато трагај, лутај, сневај,

  пријатељства врло ретка.           када волиш, све је лако“.

 

                                                                                  Јелена Стевановић