ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење и отварање понуда

Na osnovu člana 63.Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS ,br.124/12, 15/15,68/15)

OSNOVNA ŠKOLA „MIHAJLO PUPIN”

Emilije Jakšić br.31 a, Zemun 

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o produženju roka za podnošenje i otvaranje  ponuda

u  Pozivu za podnošenje ponuda i konkursnoj dokumentaciji u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluga organizacije ekskurzija, izleta i nastave u prirodi objavljeni rok za podnošenje ponuda i rok za otvaranje istih se produžava.

Rok za podnošenje ponuda : Ponuđači su obavezni da ponude dostave poštom ili lično zaključno sa 23.08.2019. godine do 12,00 časova.

Postupak javnog otvaranja ponuda obaviće se dana 23.08.2019.godine  po isteku roka za predaju ponuda sa početkom u 16,30 časova u prostorijama naručioca.

                        KOMISIJA NARUČIOCA U PREDMETNOJ JAVNOJ NABAVCI

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *