Поремећај понашања

СПЕЦИФИЧНИ  РАЗВОЈНИ  ПРОБЛЕМИ  У ПУБЕРТЕТУ  И  АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ  КОД  УЧЕНИКА  ОСНОВНИХ  И  СРЕДЊИХ  ШКОЛА

Велики проблем у основним и средњим школама,данас је,  свакако, ПОРЕМЕЋАЈ ПОНАШАЊА код многих ученика. Најновија истраживања показују да чак 20 % укупног броја ученика основних и средњих школа имају мање или веће поремећаје у понашању.

Узроци за развој овог проблема су многобројни, али су првенствено или бар у већини случајева ограничени на породицу и породичну средину, или су то специфични поремећаји из детињства; разни тик поремећаји, муцање…..

Read more

Обавезе и одговорности ученика

Обавезе и одговорности и ученика, произилазе из Закона о основама система образовања и васпитања у Основној школи.

Ученик има обавезу да :- редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;- поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;- ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;

Read more

Чиниоци успешног учења

Вероватно сви мање-више мислимо да знамо шта је учење. Мали број људи, међутим, зна шта све може да утиче на сам процес учења и како треба да се најефикасније учи (претпостављам да ти учење и није баш најомиљенија животна преокупација мада је врло корисна). Зато намеравам да покушам да ти неким информацијама откријем како да учиш правилно, ефикасно и уз мање напора и стреса.

Издвајам најважније чиниоце учења на које је потребно да обратиш посебну пажњу Read more

Избор занимања

Волео бих да те подсетим да се људи међусобно разликују, да нису сви подједнако способни за све и да зато приликом избора занимања поведеш рачуна о томе да оно одговара твојим способностима и особинама личности.

На крају си основне школе. Ближи се тренутак када треба да изабереш средњу школу, а тиме и свој професионални пут. Знам да те због тога притискају многе дилеме, да постављаш питања, да те муче сумње и да тражиш одговоре.Доношење одлуке о избору занимања је врло захтеван процес. Пре уласка у тај процес требало би да се добро информишеш о што је могуће више занимања. Read more